2008

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

2008

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warząchewka Polska – Pińczata

Włocławek, dnia 10.10.2008 r. Znak:RBIiR 5541-1/12/2008 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. przetargu pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warząchewka Polska – Pińczata – [...]

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ładne - Włocławek

Włocławek, dnia 07.10.2008 r. Znak:RBIiR 5541-1/12/2008 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. przetargu pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ładne - Włocławek – roboty bitumiczne ( [...]

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smólsk- Popowiczki

Włocławek, dnia 09.10.2008 r. Znak:RBIiR 5541-1/13/2008 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. przetargu pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smólsk- Popowiczki – roboty bitumiczne ( [...]

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ładne- Włocławek

Włocławek, dnia 18.09.2008 r. Znak:RBIiR 5541-1/12/2008 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. przetargu pn.: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ładne- Włocławek – roboty bitumiczne ( [...]

Dostawa fabrycznie nowego autobusu

Włocławek, dnia 01.10.2008 r. Znak:RBIiR 5541-1/14/2008 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. przetargu pn.: Dostawa fabrycznie nowego autobusu z ilością miejsc 37 plus kierowca, oraz 1 miejsce [...]

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smólsk-Popowiczki

Włocławek, dnia 30.09.2008 r. Znak:RBIiR 5541-1/13/2008 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejsze dot. przetargu pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smólsk- Popowiczki – roboty bitumiczne ( CPV 45233000-9 [...]

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kruszynie

Włocławek, dnia 18.09.2008 r. Znak RBIiR 5541-1/10/2008 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 5541-1/10/2008 w trybie przetargu nieograniczonego o [...]

Wyniki przetargu „Budowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki - Warząchewka Nowa"

Włocławek, dnia 28.08.2008 r. Znak:RBIiR 5541-1/9/2008 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. przetargu pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki - Warząchewka Nowa długości 900 mb [...]

Budowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki - Warząchewka Nowa I Etap

Znak:RBIiR 5541-1/8/2008 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. przetargu pn.: „ Budowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki - Warząchewka Nowa długości 900 mb – I Etap ( CPV 45233120-6 ) Gmina [...]

„ Modernizacja Domu Kultury w Kruszynie " Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak:RBIiR 5541-1/5/2008 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. przetargu pn.: „ Modernizacja Domu Kultury w Kruszynie „ ( CPV 45.40.00.00-1 )” Gmina Włocławek zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warząchewka Polska – Pińczata długości 751 mb – II Etap"

Wójt Gminy Włocławek informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 28.04.2008 r. postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 Euro na podstawie art. 92 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia [...]

metryczka