2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Ogłoszenie o wyniku przetargu na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smólsk długości 810 mb"

Wójt Gminy Włocławek informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 Euro na podstawie art. 92 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawa zamówień publicznych ( Dz.U.Nr 19 poz.177 z 2004 roku ze zmianami) jako najkorzystniejszą i niepodlegającą odrzuceniu wybrał ofertę wybrał ofertę Włocławskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółka z o.o. w Nowej Wsi ul. Jana Pawła II nr 7 , 87-853 Kruszyn z ceną wykonania zamówienia: 76.334,28 zł brutto. Jedynym kryterium oceny ofert była cena i w/w Wykonawca zaproponował cenę najkorzystniejszą.

metryczka


Wytworzył: Referat (22 maja 2007)
Opublikował: Kamil Wieczorek (22 maja 2007, 13:04:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1043