2007

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

2007

Ogłoszenie o wyniku przetargu na realizację zadania pn.: "Ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu i wymiana stolarki – budynek SPZOZ Kruszynek Gmina Włocławek"

Wójt Gminy Włocławek informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 26.11.2007 r. postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 Euro na podstawie art. 92 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem w miejscowości Markowo długości 380 mb"

Wójt Gminy Włocławek informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 24.05.2007 r. postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 Euro na podstawie art. 92 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smólsk długości 810 mb"

Wójt Gminy Włocławek informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 Euro na podstawie art. 92 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawa [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu na realizację zadania pn.: "„„ Przebudowa drogi ul. Różana etap II w miejscowości Nowa Wieś długości 140 mb"

Wójt Gminy Włocławek informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 11 maja 2007 r. postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 Euro na podstawie art. 92 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warząchewka Nowa – Warząchewka Królewska długości 900 mb"

Wójt Gminy Włocławek informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 11 maja 2007 r. postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 Euro na podstawie art. 92 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej ul. Różana w miejscowości Nowa Wieś - etap II - odc. 140 mb

Wójt Gminy Włocławek informuje o przeprowadzoniu w dniu 12 kwietnia 2007 r. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 Euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smólsk długości 810 mb."

Wójt Gminy Włocławek informuje o przeprowadzoniu w dniu 16 marca 2007 r. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 Euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Stara długości 900 mb (CPV 45233120-6)"

Wójt Gminy Włocławek informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 16 marca 2007 r. postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 Euro na podstawie art. 92 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 [...]

metryczka