2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Ogłoszenie o wyniku przetargu na zadanie pn.: „Rozbudowa istniejącej szkoły podstawowej wraz z przyłączami wodociągowym i energetycznym kablowym nn w Smólniku gm. Włocławek"

Wójt Gminy Włocławek informuje o przeprowadzeniu w dniu 17.10.2005 r. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 Euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) na realizację zadania p.n. : „ Rozbudowa istniejącej szkoły podstawowej wraz z przyłączami wodociągowym i energetycznym kablowym nn w Smólniku gm. Włocławek. Po przeanalizowaniu i sprawdzeniu spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia przez Komisję Przetargową wybrano ofertę Firmy Budowlanej Fijałkowski i s-ka sp. z o.o. ul. Okólna 7a, 87 - 100 Toruń za kwotę 3.095.503,21 zł brutto

metryczka


Wytworzył: Referat (1 lutego 2006)
Opublikował: Kamil Wieczorek (1 lutego 2006, 11:54:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1062