2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Ogłoszenie o wyniku przetargu na Przebudowę drogi gminnej Dąb Wielki – Nowa Wieś od km 0 + 000 do km 5 + 318,5

Wójt Gminy Włocławek informuje o przeprowadzeniu w dniu 5 września 2005 r. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 Euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2004 roku Nr 19 poz. 177 ze zmianami) na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Dąb Wielki – Nowa Wieś od km 0 + 000 do km 5 + 318,5" Po przeanalizowaniu i sprawdzeniu spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia przez Komisję Przetargową przetarg został unieważniony na podstawie art. 93 ust.1 pkt.6 cytowanej wyżej ustawy z przyczyny takiej, że nastąpiła istotna zmiana powodująca, że nie można zawrzeć umowy, gdyż Zamawiający nie otrzymał środków finansowych ze ZPORR na realizację zadania, a nie dysponuje własnymi środkami finansowymi na pokrycie kosztów inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Referat (21 października 2005)
Opublikował: Kamil Wieczorek (21 października 2005, 11:50:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 754