2005

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

2005

Ogłoszenie o wyniku przetargu na zadanie pn.: „Rozbudowa istniejącej szkoły podstawowej wraz z przyłączami wodociągowym i energetycznym kablowym nn w Smólniku gm. Włocławek"

Wójt Gminy Włocławek informuje o przeprowadzeniu w dniu 17.10.2005 r. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 Euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu na zadanie pn.:"Adaptacja budynku na bibliotekę z czytelnią w miejscowości Smólnik i budowa parkingu w Smólniku"

Wójt Gminy Włocławek informuje o przeprowadzeniu w dniu 05.12.2005 r. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 Euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu na zadanie pn.: "Adaptacja Domu Kultury, budowa boiska z bieżnią oraz wyposażenie ogródka jordanowskiego w Kruszynie"

Wójt Gminy Włocławek informuje o przeprowadzeniu w dniu 06.12.2005 r. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 Euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu na Budowę drogi gminnej w miejscowości Mursk-Smólnik

Wójt Gminy Włocławek informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 5 października 2005 r. postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 Euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu na Przebudowę drogi gminnej Dąb Wielki – Nowa Wieś od km 0 + 000 do km 5 + 318,5

Wójt Gminy Włocławek informuje o przeprowadzeniu w dniu 5 września 2005 r. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 Euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu na Budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Kruszyn-Nowa Wieś

Wójt Gminy Włocławek informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 17 sierpnia 2005 r. postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 Euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo [...]

Ogłoszenie wyniku przetargu na Przebudowę drogi – chodnika z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię twardą w pasie drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin w miejscowości Kruszyn etap II/1 B dł. 100 m, , etap III/1 B dł. 250 m

Wójt Gminy Włocławek informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 12 lipca 2005 r. postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 Euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień [...]

Ogłoszenie wyniku przetargu na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kruszyn-Kaniewo dł. 300 mb

Wójt Gminy Włocławek informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 22 lipca 2005 r. postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 Euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo [...]

Ogłoszenie wyniku przetargu na Budowę chodnika przy drodze powiatowej Włocławek-Choceń w miejscowości Kruszynek (etap III-422 mb)

Wójt Gminy Włocławek informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 30 maja 2005 r. postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 Euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo [...]

Ogłoszenie wyniku przetargu na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Smólsk (długości 900 mb)

Wójt Gminy Włocławek informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 22 kwietnia 2005 r. postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 Euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo [...]

Ogłoszenie wyniku przetargu na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kruszyn - Kaniewo (długości 450 mb)

Wójt Gminy Włocławek informuje o przeprowadzoniu w dniu 22 kwietnia 2005 r. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 Euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych [...]

metryczka