Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nowa Wieś-Smólsk

OGŁOSZENIE O PRZETRGU
NA WYKONANIE ROBÓT

1. Zamawiający:
Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 roku Nr 19 poz. 177) o wartości poniżej 60.000 Euro
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna do odbioru w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 2 bud. B za odpłatnością 10,00 zł + VAT po wystawieniu faktury przez Zamawiającego.
4. Przedmiot zamówienia: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nowa Wieś-Smólsk.
Zakres zamówienia: 
- zabudowa przewodu oświetleniowego AL. 25 mm2I=138 m na słupach istniejącej linii napowietrznej 220/380 V zasilanej ze ST. Tr. 15/0,4 kV” Nowa Wieś 2”,
- budowa napowietrznej linii oświetleniowej AsXSn 2 x 25 mm2 I= 447 m, 
- zabudowa szafki oświetleniowej na słupie linii napowietrznej,
- zainstalowanie opraw sodowych na słupach.
Szczegółowy zakres zamówienia precyzuje specyfikacja istotnych warunków zamówienia i projekt techniczny- znajdujący się do wglądu u Zamawiającego. Osoba uprawniona do udzielania informacji jest oraz Anna Łuczak - Inspektor d/s Gospodarki komunalnej pok. nr 2 bud. A. tel. (054) 230-53-37.
5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych.
7. Termin wykonania zamówienia: 15.11.2005 r.
8.Opis warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy winni złożyć:
8.1. ofertę na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
8.2. oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Sposób sporządzenia i złożenia oferty winien być zgodny z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. Wadium nie jest wymagane.
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:
- oferowana cena wykonania zamówienia: 100 %.
11. Oferty należy składać w terminie do 5 paźdzernika 2005 r. do godz 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy , budynek A pok. nr 5 . I piętro przy ul. Królewieckiej 7 we Włocławku.
12. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 października 2005 r. o godz. 10.15, budynek B – sala konferencyjna.
13. Termin związania ofertą – 30 dni od dnia otwarcia ofert.
14. Ogłoszenie podlega wywieszeniu w miejscu publicznym (na tablicy ogłoszeń) w Urzędzie Gminy Włocławek przy ul. Królewieckiej 7 oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Włocławek.

 

Wójt Gminy Włocławek
Ewa Braszkiewicz   


Wytworzył: Referat (19 września 2005)
Opublikował: Kamil Wieczorek (19 września 2005, 15:36:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1216

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij