Przetarg na budowę chodnika przy drodze powiatowej Włocławek-Choceń w miejscowości Kruszynek (etap III-422 mb)

OGŁOSZENIE
O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT

1. Zamawiający:
Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 roku Nr 19 poz. 177 ze zmianami) o wartości poniżej 60.000 Euro
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna do odbioru w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 2 bud. B za odpłatnością 10,00 zł + VAT po wystawieniu faktury przez Zamawiającego.
4. Przedmiot zamówienia: "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Włocławek-Choceń w miejscowości Kruszynek (etap III-422 mb)".
Zakres zamówienia:
4.1. Nawierzchnia:
     a) podsypka piaskowa grubość 10 cm
     b) kostka betonowa Polbruck grubości 6 cm w kolorze szarym.
     c) wjazdy na posesje – mieszanka tłuczniowa (tłuczeń + kliniec + miał kamienny) grubości 10 cm 
         zagęszczona mechanicznie.
Szczegółowy zakres zamówienia precyzuje specyfikacja istotnych warunków zamówienia i projekt techniczny- znajdujący się do wglądu u Zamawiającego. Osoba uprawniona do udzielania informacji jest Magdalena Korpolak- Komorowska Ins. d/s Inwestycji i Dróg pok. nr 2 bud. B tel. (054) 230-53-37 Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu. Oferenci winni złożyć:
7.1. ofertę na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
7.2. oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Sposób sporządzenia i złożenia oferty winien być zgodny z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 350,00 zł , które może być wniesione w jednej z poniższych form:
- w pieniądzu na konto Zamawiającego: K.D.B.S Włocławek 53 9550 0003 2001 0070 0711 0001
- poręczeniach bankowych,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych.
Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami: - oferowana cena wykonania zamówienia: 100 %.
10. Oferty należy składać w terminie do 30.05.2005 roku do godz 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy, budynek A pok. nr 5 . I piętro przy ul. Królewieckiej 7 we Włocławku.
11. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2005 r godz. 11.15, budynek B - sala konferencyjna.
12. Termin związania ofertą – 30 dni od dnia otwarcia ofert.
13. Ogłoszenie podlega wywieszeniu w miejscu publicznym (na tablicy ogłoszeń) w Urzędzie Gminy Włocławek przy ul. Królewieckiej 7 oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Włocławek.

 

Wójt Gminy Włocławek

Ewa Braszkiewicz 


Wytworzył: Referat (12 maja 2005)
Opublikował: Kamil Wieczorek (12 maja 2005, 14:14:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 852

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij