Zakup samochodu 16-sto osobowego (15+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością zamontowania 1 wózka inwalidzkiego

OGŁOSZENIE O PRZETRGU

1. Zamawiający:
Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 r., Nr 19 poz. 177)
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna do odbioru w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 2 bud. A za odpłatnością 20,00 zł + VAT po wystawieniu faktury przez Zamawiającego.
4. Przedmiot zamówienia: Zakup samochodu 16-sto osobowego (15+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością zamontowania 1 wózka inwalidzkiego.
Szczegółowy zakres zamówienia precyzuje specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się do wglądu u Zamawiającego. Osoba uprawniona do udzielania informacji jest oraz Magdalena Korpolak- Komorowska ins. d/s inwestycji i dróg pok. nr 2 bud. A i Pan Marcin Rybka, pok. nr 2, tel. (054) 231-34-26 wew 307, 319.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia: 15.11.2004 r.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu:
Oferenci winni złożyć:
7.1. ofertę na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
7.2. oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Sposób sporządzenia i złożenia oferty winien być zgodny z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 600,00 zł, które może być wniesione w jednej z poniższych form:
- w pieniądzu: na konto Zamawiającego: K.D.B.S. o/Włocławek, Nr 53 9550 0003 2001 0070 0711 0001
- poręczeniach bankowych,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych.
Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:
- oferowana cena wykonania zamówienia: 100 %.
10. Oferty należy składać w terminie do  15 września 2004 roku do godz 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy, budynek A pok. nr 5, I piętro, przy ul. Królewieckiej 7 we Włocławku.
11. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 września 2004 r. godz. 10.30, budynek A, pok. nr 8, I piętro.
12. Termin związania ofertą – 60 dni
13. Ogłoszenie podlega wywieszeniu w miejscu publicznym (na tablicy ogłoszeń) w Urzędzie Gminy Włocławek przy ul. Królewieckiej 7 oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Włocławek.

Wójt Gminy Włocławek

Ewa Braszkiewicz 


Wytworzył: Referat (1 września 2004)
Opublikował: Kamil Wieczorek (1 września 2004, 13:40:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1015

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij