Ulepszenie drogi gminnej Telążna Stara – Mursk od km 0 + 000 do km 1 + 000

Ulepszenie drogi gminnej Telążna Stara –
Mursk od km 0 + 000 do km 1 + 000 

OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT

1. Zamawiający:
Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 r., Nr 19 poz. 177)
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna do odbioru w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 2 bud. A za odpłatnością 30,00 zł + VAT po wystawieniu faktury przez Zamawiającego.
4. Przedmiot zamówienia: Ulepszenie drogi gminnej Telążna Stara – Mursk od km 0 + 000 do km 1 + 000.
Zakres zamówienia:
• wytyczenie osi drogi,
• wyprofilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej jezdni i zjazdów,
• ułożenie dolnej warstwy nawierzchni żwirowej grubości 10 cm,
• ułożenie górnej warstwy nawierzchni żwirowej grubości 8 cm,
• wykonanie przebudowy murków czołowych przepustu.
Szczegółowy zakres zamówienia precyzuje specyfikacja istotnych warunków zamówienia i projekt techniczny- znajdujący się do wglądu u Zamawiającego. Osoba uprawniona do udzielania informacji jest oraz Magdalena Korpolak- Komorowska ins. d/s inwestycji i dróg pok. nr 2 bud. A i Pan Wiesław Kuliński - inspektor d/s remontów pok. nr 2, tel. 231-34-26.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia: 30.06.2004 r.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu:
Oferenci winni złożyć:
7.1. ofertę na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
7.2. oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Sposób sporządzenia i złożenia oferty winien być zgodny z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 700,00 zł, które może być wniesione w jednej z poniższych form: - w pieniądzu: na konto Zamawiającego: BOŚ S.A. O/ Włocławek 62 1540 1069 2001 8700 6419 0002
- poręczeniach bankowych,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych.
Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:
- oferowana cena wykonania zamówienia: 100 %.
10. Oferty należy składać w terminie do 23 kwietnia 2004 roku do godz 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy, budynek A pok. nr 5 I piętro, przy ul. Królewieckiej 7 we Włocławku.
11. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2004 r. godz. 12.00, budynek B, pok. nr 7, I piętro (sala konferencyjna).
12. Termin związania ofertą – 30 dni
13. Ogłoszenie podlega wywieszeniu w miejscu publicznym (na tablicy ogłoszeń) w Urzędzie Gminy Włocławek przy ul. Królewieckiej 7 oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Włocławek.

Wójt Gminy Włocławek

Ewa Braszkiewicz 


Wytworzył: Referat (21 kwietnia 2004)
Opublikował: Kamil Wieczorek (21 kwietnia 2004, 12:58:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 803

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij