Do wszystkich Wykonawców nr post.: RBIiR 271.1.40.2011

Włocławek, dnia 2011-12-22r.

Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

Do wszystkich Wykonawców nr post.: RBIiR 271.1.40.2011

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na „ Zakup i dostawa używanego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Dębie Polskim” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr post.: 271.1.40.2011)

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

   Gmina Włocławek , działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami ), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawa używanego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Dębie Polskim” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

   Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami ).

Uzasadnienie

   W dniu 2011-12-20 Zamawiający wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawa używanego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Dębie Polskim” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. W wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta.

   W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

metryczka


Wytworzył: Referat (22 grudnia 2011)
Opublikował: Kamil Wieczorek (22 grudnia 2011, 15:40:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 952