Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zaciągnięcie w roku 2013 długoterminowego kredytu bankowego konsolidacyjnego w kwocie 1676 801 PLN

Włocławek, dnia 2013-12-04 r. 
 
 
Gmina Włocławek 
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
 
 
 
Nr  post. :   Znak: RBRiGK 271.1.39.2013
 
 
do t.: postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego na zadanie: Zaciągnięcie w roku 2013 długoterminowego kredytu bankowego konsolidacyjnego w kwocie 1676 801 PLN 
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE 
o unieważnieniu  postępowania 
 
 
 
Gmina Włocławek, działając zgodnie z art. 93 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zaciągnięcie w roku 2013 długoterminowego kredytu bankowego konsolidacyjnego w kwocie 1676 801 PLN 
 
 
 
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami ). 
 
Uzasadnienie 
 
W prowadzonym postępowaniu do wyznaczonego terminu na składanie otwarcie ofert nie złożono  żadnej oferty. 
  
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pobierz skan... (81kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (5 grudnia 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (5 grudnia 2013, 12:29:00)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 980