Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowa drogi gminnej Mostki - Mursk od km 0+126 do km 0+226"

Włocławek, dnia 2013-10-28 r.


Gmina Włocławek 
ul. Królewiecka 7 
87-800 Włocławek 

Nr post.: Znak: RBRiGK  271.1.37.2013
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na zadanie  : " Przebudowa drogi gminnej Mostki - Murskod km O+126 do km 0+226"


ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowaniaGmina Włocławek, działając zgodnie z art. 93 ust.3 ustawy z dnia stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U.2013 roku poz. 907 ze zmianami ), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowa drogi gminnej Mostki- Mursk od km 0+126 do km 0+226"


Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze zmianami).

Uzasadnienie

W prowadzonym postępowaniu została złożona jedna oferta. złożonej przez Wykonawcę ofercie przewyższała kwotę, przeznaczył  na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. Cena zaoferowana w jaką Zamawiający 


W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pobierz skan... (81kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (28 października 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (28 października 2013, 15:33:55)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 973