Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Smólnik - Kosinowo - Stasin - Wistka Szlachecka odc. dł. 1805 m– warstwa ścieralna

Włocławek, dnia 2013-10-08r.
Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek 
                                    
            
Nr post.: RBRiGK 271.1.35.2013

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na zadanie : „Przebudowa drogi gminnej Smólnik - Kosinowo - Stasin - Wistka Szlachecka  odc. dł. 1805 m – warstwa ścieralna „prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

Gmina Włocławek , działając zgodnie z art. 93 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze zm. ), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa drogi gminnej Smólnik - Kosinowo - Stasin - Wistka Szlachecka  odc. dł. 1805 m – warstwa ścieralna „prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ).

Uzasadnienie

W prowadzonym postępowaniu zostały złożone trzy oferty. Cena oferty z najkorzystniejszą ceną wykonania zamówienia przewyższała kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył  na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

  
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pobierz skan... (87kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (8 października 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (8 października 2013, 11:56:54)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1034