Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pod nazwą:Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa Wieś i Kruszyn wraz z racjonalizacją gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową...


Włocławek, dnia 2013-06-24r. 

Gmina Włocławek 
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
 
Nr post.: Znak: RBiiR  271.1.16.2013
 
 
dot. :   postępowania  o  udzielenie  zamówienia    publicznego na zadanie: Budowa sieci wodociągowej  i kanalizacyjnej w miejscowościach   Nowa Wieś  i Kruszyn wraz  z racjonalizacją gospodarki wodno-ściekowej  w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w  Smólniku   i  modernizacją  istniejącej  oczyszczalni   ścieków  w Smólniku"-  Racjonalizacja gospodarki  wodno-ściekowej w związku z rozbudową  Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku " 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE 
o unieważnieniu postępowania 
 
 
 
Gmina Włocławek ,  działając   zgodnie z  art.  93    ust.3   ustawy  z    dnia   29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z  2010 r. Nr   113,  poz.   759 ze zmianami ), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa  Wieś i  Kruszyn   wraz z racjonalizacją gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i modernizacją istniejącej oczyszczalni  ścieków  w Smólniku"- Racjonalizacja  gospodarki  wodno-ściekowej   w związku z rozbudową  Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku" 
 
 
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami ). 
  
Uzasadnienie 
 
W prowadzonym postępowaniu do wyznaczonego terminu na składanie otwarcie ofert nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. 
  
 
 
Ewa Braszkiewicz


Pobierz skan (524kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (24 czerwca 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (24 czerwca 2013, 15:18:57)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1223