Przetarg na budowę nowej oczyszczalni ścieków sanitarnych oczyszczającej ścieki socjalno-bytowe z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku, wraz z wykonaniem 5 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Włocławek.

Włocławek: Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu  Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku wraz  z wykonaniem 5 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków

OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie  ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia  publicznego.SEKCJA I:  ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, teł. 0-54 230  53  00;  230  53  37,  faks 054  230  53  53.

Adres strony internetowej  zamawiającego: www.gmina.wloclawek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II:  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.l) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.l.l) Nazwa  nadana  zamówieniu przez zamawiającego: Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku  wraz z wykonaniem  5 sztuk przydomowych  oczyszczalni ścieków.
II.1.2) Rodzaj  zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie  przedmiotu oraz wielkości lub zakresu  zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej oczyszczalni ścieków sanitarnych  oczyszczającej ścieki socjalno-bytowe z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie  jako działka nr 119/5 wraz z wykonaniem 5 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy  Włocławek. I. Oczyszczalnia ścieków sanitarn
z następującego zespołu obiektów  : - studzienka  betonowa, - trzykomorowy osadnik wstępny
- złoże biologiczne.  Zakres obejmuje wykonanie również drenażu rozsączającego oraz przepompowni ścieków surowych, ułożenie przewodu  tłocznego oraz ułożenie odcinka przykanalika  sanitarnego grawitacyjnego  II.  Przydomowe oczyszczalnie ścieków 1. Osadniki powinny  być wykonane jako zbiorniki monolityczne  z polietylenu wysokiej  gęstości PEHD formowanego metodą rozdmuchu  lub inną metodą odpowiadająca jej jakością wykonania stawianą przez normę PN-EN 12566-1, zapewniając  tym samym nieprzepuszczalność wody, odporność mechaniczną na obciążenie gruntem, dekompresję, uderzenia i odporność na substancje agresywne  w ściekach, na zmiany temperatury oraz pełną stabilność  w gruncie.

Czytaj całość (1547kB) pdf

SIWZ (509kB) word

Załączniki do przetargu (3821kB) zip

Wyjaśnienie do SIWZ (176kB) pdf

Wyjaśnienie do SIWZ (93kB) pdf

Wyjaśnienie do SIWZ 12.12.2012 (82kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Korpolak-Komorowska Kierownik RBIiR (3 grudnia 2012)
Opublikował: Michał Szymczak (3 grudnia 2012, 15:32:40)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (12 grudnia 2012, 17:20:51)
Zmieniono: Dodanie wyjaśnianie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2634