Przetarg:„Przebudowa drogi gminnej Humlin-Wichrowice – nawierzchnia asfaltowa dł. 714m"

 
O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E 
O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE ROBÓT 
 
 
1. Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7,  87-800 Włocławek 
tel. (054) 230-53-00        fax. (054) 230-53-53  e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl 

2. Przetarg  nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zmianami ) , o  wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna do odbioru w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 8 bud. A  za odpłatnością 10,0 zł + VAT po wypełnieniu wniosku i wystawieniu faktury przez Zamawiającego  lub do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego www.gmina.wloclawek.pl 

4. Określenie  przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia :. 

4.1 „Przebudowa drogi gminnej Humlin-Wichrowice – nawierzchnia asfaltowa dł. 714m

Czytaj całość... (92kB) word
SIWZ 2012.06.29.doc (367kB) word
Załączniki.doc (90kB) word
Wyjaśnienie do SIWZ (04.07.2012) (39kB) word

metryczka


Wytworzył: Referat RBIiR (29 czerwca 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (29 czerwca 2012, 14:25:54)

Ostatnia zmiana: Kamil Wieczorek (4 lipca 2012, 14:49:00)
Zmieniono: Dodanie wyjaśnienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1902