Ogłoszenie o przetargu - Wykonywanie dostaw

OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE DOSTAW


1. Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek
tel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53 e-mail: rbiir@gmina.wloclawek.pl

2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zmianami ) , o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna do odbioru w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 8 bud. A za odpłatnością 10,0 zł + VAT po wypełnieniu wniosku i wystawieniu faktury przez Zamawiającego lub do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego www.gmina.wloclawek.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia :.
4.1 „Zakup i dostawa używanego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Dębie Polskim”

Ogłoszenie

Specyfikacja warunków zamówienia

Wyjaśnienia do SIWZ 5.12.2011

metryczka


Wytworzył: Referat (30 listopada 2011)
Opublikował: Kamil Wieczorek (30 listopada 2011, 11:55:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1339