Ogłoszenie o przetargu - Budownictwo: Remont świetlic wiejskich

O G Ł O S Z E N I E
O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE ROBÓT

1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek
tel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53 e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl

2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zmianami ) , o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna do odbioru w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 8 bud. A za odpłatnością 10,0 zł + VAT po wypełnieniu wniosku i wystawieniu faktury przez Zamawiającego lub do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego www.gmina.wloclawek.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia :.
4.1 „Remont świetlic wiejskich w miejscowości Koszanowo, Telążna Leśna i Świętosław, budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś oraz budowa boisk sportowych w miejscowości Smólsk, Łagiewniki, Dębice, Koszanowo i Pińczata wraz z urządzeniem placów zabaw

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

Czytaj całość ogłoszenia...

Wyjaśnienie 08.04.2011

Wyjaśnienie 11.04.2011

metryczka


Wytworzył: Referat (4 kwietnia 2011)
Opublikował: Kamil Wieczorek (4 kwietnia 2011, 11:42:05)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (23 stycznia 2013, 11:20:15)
Zmieniono: Aktualizacja linków do załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2691