Ogłoszenie o przetargu - Budownictwo: „Budowa drogi gminnej Warząchewka Polska- Warząchewka Królewska- Gołaszewo od km 0 + 000 do km 3 + 037 teren Gminy Włocławek Nr 190520 C i od km 3 + 037 do km 3 + 680 teren Gminy Kowal Nr 190901 C„O G Ł O S Z E N I E
O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE ROBÓT

1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek
tel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53 e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl
2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zmianami ) , o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna do odbioru w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 8 bud. A za odpłatnością 10,0 zł + Vat po wypełnieniu wniosku i wystawieniu faktury przez Zamawiającego lub do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego www.gmina.wloclawek.pl
4. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia :.

4.1 „Budowa drogi gminnej Warząchewka Polska- Warząchewka Królewska- Gołaszewo od km 0 + 000 do km 3 + 037 teren Gminy Włocławek Nr 190520 C i od km 3 + 037 do km 3 + 680 teren Gminy Kowal Nr 190901 C„

4.1.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka drogi gminnej Warząchewka Polska - Warząchewka Królewska - Gołaszewo od km 0+000 do km 3+037 do terenów Gminy Kowal.

Czytaj całość...Specyfikacja

Opis Techniczny

Szczegółowe specyfikacje techniczne

Kosztorysy

Ogłoszenie o przetargu

Wyjaśnienie I

metryczka


Wytworzył: Referat (15 lutego 2011)
Opublikował: Kamil Wieczorek (15 lutego 2011, 11:35:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1580