Ogłoszenie o przetargu-usługi.

O G Ł O S Z E N I E
O ZAMÓWIENIU – U S Ł U G I

Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek tel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53 e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl.

Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ) , o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna do odbioru w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 8 bud. A za odpłatnością 10,0 zł + Vat po wypełnieniu wniosku i wystawieniu faktury przez Zamawiającego lub do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego www.gmina.wloclawek.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

OBIEKT:Drogi gminne

BRANŻA:Drogowa / Utrzymanie dróg

ADRES INWESTYCJI:Teren Gminy Włocławek

Rodzaj zamówienia : usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg

Przetarg na odśnieżanie dróg gminnych , usuwanie oblodzeń i uszarstnianie na terenie Gminy Włocławek w roku 2011

Czytaj Całość...

Pobierz Specyfikacje

metryczka


Wytworzył: Referat (22 grudnia 2010)
Opublikował: Kamil Wieczorek (22 grudnia 2010, 11:20:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1498