Ogłoszenie o przetargu-usługi

Gmina Włocławek zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010 roku Nr 113 poz. 759), o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 na:

Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu pn, „Samorząd Kujaw w odpowiedzi na wyzwania XXI wieku” Nr POKL.05.02.01-00-252/09 realizowanego przez Gminę Włocławek jako lidera w partnerstwie z Gminą Kowal, Gminą Lubień Kujawski, Gminą Baruchowo, Gminą Choceń w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 5.2.1).

Pobierz ogłoszenie:

Specyfikacja cz.I

Specyfikacja cz.II

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

metryczka


Wytworzył: Referat (24 sierpnia 2010)
Opublikował: Kamil Wieczorek (24 sierpnia 2010, 10:59:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1891