Ogłoszenie o przetargu- Budownictwo: OBIEKT : Hala sportowa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE ROBÓT

1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek
tel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53 e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl
2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ) , o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna do odbioru w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 8 bud. A za odpłatnością 10,0 zł + VAT po wypełnieniu wniosku i wystawieniu faktury przez Zamawiającego lub do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego www.gmina.wloclawek.pl
4. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia :.

OBIEKT : Hala sportowa
BRANŻA : Budowlana
ADRES INWESTYCJI: Smólnik

Rodzaj zamówienia : roboty budowlane

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia : Przedmiotem inwestycji jest budowa hali sportowej przy Zespole Szkól w Smólniku .

Czytaj całość ...

Przeglądaj Załączniki

Pobierz Wszystkie Załączniki

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 30.07.2010
Odpowiedż na zapytania do SIWZ z dnia 28.07.2010

metryczka


Wytworzył: Referat (22 lipca 2010)
Opublikował: Kamil Wieczorek (22 lipca 2010, 10:51:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1591