Ogłoszenie o przetargu - Budownictwo: droga gminna

OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE ROBÓT

1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek
tel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53 e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl
2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami ) , o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna do odbioru w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 8 bud. A za odpłatnością 10,0 zł + Vat po wypełnieniu wniosku i wystawieniu faktury przez Zamawiającego lub do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego www.gmina.wloclawek.pl
4. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia :.

OBIEKT: Droga gminna

BRANŻA: Drogowa

ADRES INWESTYCJI: Józefowo

Rodzaj zamówienia : roboty budowlane
Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia : Przebudowa drogi gminnej o długości 870 mb Ładne- Włocławek – miejscowość Józefowo – nawierzchnia asfaltowa

Pobierz Pełne Ogłoszenie

Specyfikacja

metryczka


Wytworzył: Referat (11 maja 2010)
Opublikował: Kamil Wieczorek (11 maja 2010, 10:43:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1143