Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu marki FSC

URZĄD  GMINY  WŁOCŁAWEK   
z siedzibą we  Włocławku ul. Królewiecka 7
nr telefonu  230-53-00
ogłasza ustny otwarty przetarg  / licytację/

na sprzedaż samochodu marki FSC – STARACHOWICE  STAR  660  o nr rejestracyjnym WKC 7316 , rok produkcji 1968 r. , nr podwozia 21707  , nr silnika 05656.

Cena wywoławcza-  1 000,00  zł.
Wysokość wadium – 100,00 zł.

W/w wadium należy wnieść w gotówce do dnia  22  września 2009 r. na konto Urzędu Gminy Włocławek  62154010692001870064190002 .Wadium przepada na rzecz sprzedawcy , jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej .Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny; jeżeli wadium złożone przez nabywcę było w innej formie niż w gotówce, ulega zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.

Przetarg odbędzie się w dniu  25 września  2009 r. o  godzinie 10 w siedzibie Urzędu Gminy ul. Królewiecka 7  sala nr 7 bud. B.Samochód można oglądać w miejscu jego garażowania OSP  Dąb Polski .

Osoba do kontaktu - kierowca OSP Pan Marcin Zamerski -  tel.kom. 791791454.
Informacji ponadto udziela pracownik Urzędu Gminy Maria Maciaszek- pok. nr 1, tel. 054 230 53 36.

metryczka


Wytworzył: Referat (15 września 2009)
Opublikował: Kamil Wieczorek (15 września 2009, 09:57:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1465