Przetarg: Rozbudowa sali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie gm. Włocławek.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Włocławek ,
ul. Królewiecka 7,
87-800 Włocławek,
woj. kujawsko-pomorskie,
tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, faks 054 230 53 53.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.wloclawek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa sali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie gm. Włocławek.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie sali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie ul. Szkolna 14 87 -853 Kruszyn. Zakres robót budowlanych obejmujewykonanie robót rozbiórkowych istniejącej sali sportowej i jej zaplecza polegających na: demontażu pokrycia dachowego z płyt żelbetowych, demontażu więzarów stalowych, rozbiórce ściany murowanej z cegły, rozbiórce podłogi z parkietu wraz z podłożem betonowym, demontażu instalacji centralnego ogrzewania, demontażu instalacji elektrycznej. Wyburzenia zaplecza sali sportowej - wyburzenie ścianek działowych, wyburzenie posadzki, demontażu instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania oraz demontaż instalacji elektrycznej. Roboty budowlane w zakresie rozbudowy obejmują: Wykonanie fundamentów żelbetowych wylewanych; wykonanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych ocieplonych styropianem12cm. z tynkiem systemowym na styropianie; wykonanie ścian zewnętrznych murowanych z Porothermu 30 cm, ocieplonych styropianem 12 cm, wzmocnionych słupami żelbetowymi, od strony budynku szkoły ocieplenie fragmentu ściany z wełny mineralnej w systemie FASROCK LL 15cm; wykonanie nadproży nad oknami i drzwiami L19; wykonanie ścian wewnętrznych konstrukcyjnych z porothermu 25 cm.; wykonanie tynków wapienno -cementowych kat. IV.; wykonanie kanałów wentylacyjne z elementów ceramicznych.

Czytaj całość... (6963kB) pdf

SIWZ (808kB) pdf

ZAŁĄCZNIKI (do wypakowania)

Wyjaśnienie do SIWZ (294kB) pdf

Wyjaśnienie do SIWZ 11.07.2016 r. (1276kB) pdf

Wyjaśnienie do SIWZ 14.07.2016 r. (794kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek - Ewa Braszkiewicz (5 lipca 2016)
Opublikował: Michał Szymczak (5 lipca 2016, 16:22:16)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (14 lipca 2016, 15:44:05)
Zmieniono: Publikacja wyjaśnienia do SIWZ

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1744