Przetarg na: przygotowanie i realizacja zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów edukacyjnych oraz dostawa materiałów dydaktycznych do szkół gimnazjalnych na terenie gminy Włocławek w ramach projektu Wysoka jakość edukacji w Gminie Włocławek...

Włocławek: przygotowanie i realizacja zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów edukacyjnych oraz dostawa materiałów dydaktycznych do szkół gimnazjalnych na terenie gminy Włocławek w ramach projektu Wysoka jakość edukacji w Gminie Włocławek w ramach działania 9.1.2 PO KL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 250898 - 2014; data zamieszczenia: 28.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Włocławek , 
ul. Królewiecka 7, 
87-800 Włocławek, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, faks 054 230 53 53.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.wloclawek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przygotowanie i realizacja zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów edukacyjnych oraz dostawa materiałów dydaktycznych do szkół gimnazjalnych na terenie gminy Włocławek w ramach projektu Wysoka jakość edukacji w Gminie Włocławek w ramach działania 9.1.2 PO KL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie i realizacja zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów edukacyjnych oraz dostawa materiałów dydaktycznych do szkół gimnazjalnych na terenie gminy Włocławek w ramach projektu Wysoka jakość edukacji w Gminie Włocławek w ramach działania 9.1.2 PO KL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja zajęć pozalekcyjnych Zajęcia przewidziane do realizacji w Gimnazjum w Smólniku Rodzaj zajęć: Zajęcia w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych: matematyka, liczba grup 1, liczba h na grupę 64, długość h (60-45 min.) 45min. Zajęcia w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych: biologiczno-geograficzne liczba grup 1, liczba h na grupę 64...

opis (3046kB) pdf

SIWZ (7795kB) pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (259kB) pdf

Modyfikacja SIWZ (252kB) pdf

Przedłużenie terminu składania ofert (187kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (28 lipca 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (28 lipca 2014, 11:38:31)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (4 sierpnia 2014, 15:14:23)
Zmieniono: Zmiana SIWZ, treści ogłoszenia i terminu składania ofert.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1099