Przetarg na: przebudowę drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna długości 300m Gmina Włocławek

Włocławek: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna  długości 300m Gmina  Włocławek OGŁOSZENIE O UDZIELENIU  ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 
 
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia  publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 88622  - 2014r.
 
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
 
 
I.1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Włocławek, 
ul. Królewiecka  7,
87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, 
tel. 0-54  230 53 00; 230 53 37, faks 054 230 53 53. 
 
I.2) RODZAJ  ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA
 

 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Telążna Leśna długości 300m Gmina Włocławek. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem  zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy  drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna Gmina Włocławek polegająca na wykonaniu  podbudowy  szer. 4,0m na odcinku 300m (wraz  ze zjazdami) o pow. !230m2 i podwójnego powierzchniowego utrwalenia  grysami na szer. 3,6m na ode. dł. 300m na pow. 1080m2  Powierzchnia bitumicznej drogi 1080m2  Zakres robót obejmuje: 1. wykonanie  robót przygotowawczych -wytyczenie pasa drogi 2. wykonanie  robót ziemnych-  korytowanie na głębokość 10cm wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu, wykonanie robót poprzecznych  z wbudowaniem  w pobocza, 3. wykonanie warstwy odcinającej z piasku grub. 6cm na szer. 4m o pow. 1230m2, 4. wykonanie  dolnej  warstwy podbudowy z destruktu betonowego 0/31,5 grub. 15cm szer. 4,0 m na pow. 1230m2, wykonanie  górnej  warstwy podbudowy z mieszanki żwirowo- tłuczniowej( tłuczeń twardy)  0/31,5mm grub. 5cm ułożonej na szer. 4,0m rozłożonej rozściełaczem na pow.

Czytaj całość... (244kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (29 kwietnia 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (29 kwietnia 2014, 10:07:07)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1069