Przetarg na: budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy

Włocławek: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -roboty budowlane 
 
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
I.1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Włocławek, 
ul. Królewiecka 7, 
87-800 Włocławek, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
tel. 0-54  230 53 00; 230 53 37, 
faks 054 230 53 53. 

Adres  strony internetowej zamawiającego: www.gmina.wloclawek.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez  zamawiającego: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz  wielkości lub  zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż przydomowych  oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem półnaturalnej  technologii oczyszczania ścieków gwarantujących  spełnienie wymogów prawodawstwa polskiego, jak również Rady Wspólnoty Europejskiej.

Pobierz skan (2232kB) pdf

SIWZ (8192kB) pdf

Przedmiar i kosztorys (967kB) pdf

ZAŁĄCZNIKI

Wyjaśnienie do SIWZ (439kB) pdf

Postępowanie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25 marca 2014 roku  pod numerem 100808-2014.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (25 marca 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (25 marca 2014, 15:47:25)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (2 kwietnia 2014, 14:51:49)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6349