Przetarg: przygotowanie i realizacja zajęć pozalekcyjnych oraz dostawa materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych w gminie Włocławek w ramach projektu systemowego PO KL 9.1.2 pn.: „Nauka szansą dzieci z Gminy Włocławek”...

Włocławek: Przygotowanie i realizacja  zajęć pozalekcyjnych oraz dostawa materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych w gminie Włocławek w ramach projektu systemowego PO KL 9.1.2 pn. Nauka szansą 
dzieci z Gminy Włocławek współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 


OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU - usługi 
 
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
 
SEKCJA  I: ZAMAWIAJĄCY
 

 
I. 1) NAZWA I ADRES:  
Gmina  Włocławek, 
ul.  Królewiecka 7, 
87-800  Włocławek, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
tel.  0-54 230 53 00;  230  53 37, faks 054  230  53 53.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.wloclawek.pl
 
I. 2)  RODZAJ  ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
 
SEKCJA  II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1} Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i realizacja zajęć pozalekcyjnych oraz dostawa  materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych w gminie Włocławek w ramach projektu systemowego PO KL 9.1.2 pn. Nauka  szansą dzieci  z Gminy  Włocławek współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Realizacja zajęć pozalekcyjnych Zajęcia  przewidziane do realizacji w Szkole  Podstawowej w Smólniku 
1 . zajęcia dla dzieci  z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym  także  zagrożonych ryzykiem dysleksji liczba  grup  2, liczba  godzin zajęć na grupę 30, długość  1 godziny zajęć  (45  min.), 
2. zajęcia  dla dzieci  z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych liczba  grup 1, liczba  godzin  zajęć  na grupę  30, długość 1 godziny zajęć  (45  min.), 
3. zajęcia  logopedyczne dla  dzieci  z zaburzeniami rozwoju mowy  liczba  grup  1, liczba godzin zajęć na grupę  30, długość  1 godziny zajęć(60 min . ) 4. gimnastyka korekcyjna dla dzieci  z wadami postawy liczba  grup  2, liczba godzin  zajęć na grupę  30, długość 1 godziny zajęć  (60  min.), S. zajęcia  rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych : matematyczno-przyrodniczo liczba  grup  1, liczba  godzin zajęć na grupę  30, długość 1 godziny zajęć  (45  min.) 6. zajęcia  rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych:

Czytaj całość... (3661kB) pdf

SIWZ (377kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (16 stycznia 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (16 stycznia 2014, 13:20:48)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1502