Przetarg na: budowę stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Dobiegniewa i wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy - indywidualne ujęcia wody z przyłączami

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Włocławek, 
ul. Królewiecka 7, 
87-800 Włocławek, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
tel. 0-54  230 53 00; 230 53 37, faks 054 230 53 53.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.wloclawek.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja  samorządowa.
 
 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Dobiegniewo i wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy  - indywidualne ujęcia wody z przyłączami. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Dobiegniewo i wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Włocławek - indywidualne ujęcia wody z przyłączami wraz z wierceniem i montażem studni na działkach nr 284/5, 245/3, 306/11, 305/3 położonych w miejscowości Dobiegniewo gmina Włocławek . Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 4 indywidualnych ujęć wody. 1. Działka nr 284/5  
1. Studnia wiercona o głębokości 29 m z rurami filtrowymi i nadfiltrowymi  z PCV o śr. 125 mm o połączeniach gwintowanych  w obsypce żwirowej. Obudowa studni w postaci studni betonowej
o średnicy 1000 mm i wysokości 2,0 m z włazem żeliwnym klasy A 15. W obudowie studni zamontowana pompa o wydajności 0,5 m3/h i wys. podnoszenia 60 m s.w. z osprzętem. Instalacja pompowa z manometrem, czujnikiem  ciśnienia i membranowym  zbiornikiem ciśnieniowym o poj. 8 litrów. Pompa sterowana regulatorem elektrycznym  stałego ciśnienia. Teren wokół studni utwardzony kostką betonową na podsypce cementowo-piaskowej  
w promieniu 1,65 m. 2. Przyłącze wodociągowe podziemne wykonane z rur PE-HD, SDR 17, PN 10, o śr. 32 mm i podłączone do istniejącej  wewnętrznej instalacji wodociągowej za pośrednictwem istniejącego przyłącza, za istniejącym zestawem hydroforowym.

Czytaj całość... (1684kB) pdf

SIWZ (8192kB) pdf

ZAŁĄCZNIKI

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21 października 2013 roku pod numerem 426706-2013 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (21 października 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (21 października 2013, 10:52:24)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (21 października 2013, 12:20:33)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2229