Przetarg na: budowę małej infrastruktury turystycznej poprzez wykonanie pomostu wędkarskiego położonego na wodach jeziora Żwirowe Duże w miejscowości Dąb Polski.

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Włocławek,  
ul. Królewiecka 7, 
87-800 Włocławek 
woj. kujawsko-pomorskie,
 
tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37 1  faks 054 230 53 53.
 
Adres strony internetowej  zamawiającego: www.gmina.wloclawek.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
 
 
SEKCJA II:  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa małej infrastruktury turystycznej poprzez wykonanie pomostu wędkarskiego położonego na wodach jeziora Żwirowe Duże w miejscowości Dąb Polski.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 
II.1.4) Określenie przedmiotu  oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : Budowa małej infrastruktury turystycznej  poprzez wykonanie pomostu wędkarskiego położonego na wodach Jeziora Żwirowe Duże w miejscowości Dąb Polski Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem wykonanie następujących prac : a) Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z jednostek pływających na głębokość do 4 m w gruncie kat III 51-75 pali b) Prace montażowe (wykonanie i montaż oczepu podpory pomostu,  ustroje niosące pomost drewniane-wbudowanie dźwigarów głównych drewnianych, wykonanie podestów, wykonanie podkładów z bali gr. 50 mm pomostów drewnianych) Dane techniczne pomostu: 
1.powierzchnia  pomostu 60 m 2  
2. długość całkowita podestów - 58 m 
3. szerokość podestów-  0,3 m  
4.powierzchnia podestów- 17 A  m 2 
5. całkowita powierzchnia pomostu wędkarskiego - 7714 m 2  
6.szerokość min-2 m, 
7.szerokość max.- 6 m 
8. długość całkowita pomostu-24 m. Szczegółowy zakres robót został określony w projekcie budowlanym/  operacie wodno - prawnym i przedmiarze robót oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Projekty budowlane, kosztorysy ofertowe i przedmiary robót dostępne są na stornie internetowej Urzędu Gminy Włocławek : www.gmina.wloclawek.pl - link Przetargi własne urzędu oraz w siedzibie Zamawiającego...

Ogłoszenie (1388kB) pdf

Załącznik (74kB) pdf

SIWZ (3510kB) pdf

Przedmiar (92kB) pdf

Projekt (5073kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (26 czerwca 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (26 czerwca 2013, 14:32:44)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2229