Przetarg na:odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, a także podmiotów władających nieruchomością z terenu Gminy Włocławek

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
I.1) NAZWAI  ADRES: 
Gmina Włocławek,
ul.  Królewiecka 7, 
87-800  Włocławek, 
woj. kujawsko- pomorskie,
tel. 0-54  230 53 00; 230 53 37, faks 054 230 53 53.
Adres  strony internetowej zamawiającego: www.gmina.wloclawek.pl
 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez  zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych  od właścicieli nieruchomości, a także podmiotów władających nieruchomością z terenu Gminy Włocławek.

II.1.2)  Rodzaj zamówienia: usługi.
 
II.1.4)  Określenie przedmiotu oraz  wielkości lub  zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia wykonanie usługi polegającej  na : odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych  odbieranych od właścicieli nieruchomości, a także podmiotów  władających  nieruchomością z terenu Gminy Włocławek . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ogólną charakterystykę gminy  Włocławek w kontekście odbioru i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.53.30.00-2, 90.51.10.00-2,90.51.31.00-7,
 
90.50.00.00-2, 90.51.40.00-3.
 
II.1.7)  Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 
II.1.8)  Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

Czytaj całość... (1197kB) pdf

Opis przedmiotu zamówienia (433kB) pdf

SIWZ (476kB) pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ (381kB) pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ (311kB) pdf

Wyjaśnienie do SIWZ (2134kB) pdf

Wyjaśnienie do SIWZ 23.05.2013 r. (126kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (17 maja 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (17 maja 2013, 18:01:36)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (24 maja 2013, 09:24:43)
Zmieniono: Publikacja wyjaśnienia do SIWZ

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2187