Przetarg na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wiocławek na 2013 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1238 275,00 PLN

Ogłoszenie o zamówieniu 
(Dyrektywa 2004/18/WE) 
 
 
Sekcja l : Instytucja zamawiająca
 
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
 
Oficjalna nazwa:  Gmina Włocławek                                         
Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest znany)
Adres pocztowy: Włocławek, u!. Królewiecka 7
Miejscowość:  Włocławek                       
Kod pocztowy:  87-800                          
Państwo:  Polska (PL) 
Punkt kontaktowy:  Urząd Gminy Włocławek ,
ul. Królewiecka 7, 
87-800 Włocławek
Tel.: +54 2305300   
Osoba do kontaktów:  Magdalena Korpolak- Komorowska
E-mail: rbiir@gmina.wloclawek.pl                                  
Faks:  +54 2305353
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.gmina.wloclawek.pl

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Udzielenie i obsługę długoterminowego  kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2013 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1238 275,00 PLN

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Publikacji Unii Europejskiej w dniu 19 marca 2013 roku  godz. 12:28.


Pobierz skan (2052kB) pdf

SIWZ (4501kB) pdf

Uchwała NR XX/178/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013 r.

Wyjaśnienie do SIWZ (362kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (19 marca 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (20 marca 2013, 07:42:04)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (25 marca 2013, 15:17:25)
Zmieniono: Publikacja wyjaśnienia do SIWZ

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2024