Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Podstawa prawna:Ustawa z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz [...]

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, krzewów

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, krzewów Miejsce załatwienia sprawyUrząd Gminy WłocławekReferat Budownictwa, Inwestycji i Rolnictwaul. Królewiecka 7,bud. A, pok. 2, tel/fax (054) 230-53-32 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 [...]

metryczka