Wydanie zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych

Wydanie zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży

Wydanie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych :

a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo
b) od 4,5 % do 18 %zawartości alkoholu bez piwa
c) powyżej 18 % zawartości alkoholu

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Włocławek
Referat Finansowy,ul. Królewiecka 7,bud. A, pok. 1, tel/fax (054) 230-53-36
godziny pracy: poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30, wtorek od 8:00 do 16:00,

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia.

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu, ul. Królewiecka 7, bud. A, pok. 5.
Zezwolenie wydaje się w formie decyzji.

Opłaty:

1. Decyzja wolna od opłaty skarbowej:art.3 Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.( D.U.z 2006 Nr.225 poz.1635 ze zmianami

2. Opłatę, za wydanie decyzji wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3) 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

3. Opłaty, o których mowa w ust. 2, wnoszone są na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

4. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłat, o których mowa w ust.2 dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
Czas załatwienia sprawy
Decyzję wydaje się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku po uzyskaniu pozytywnej opinii w formie postanowienia wydanego przez . Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włocławku

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (150kB) pdf

Wniosek o wydanie Jednorazowego Zezwolenia Na Sprzedaż Napojów Alkoholowych (189kB) pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż zinwentaryzowanych napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem lub w miejscu sprzedaży (106kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Referat (20 sierpnia 2010)
Opublikował: Kamil Wieczorek (20 sierpnia 2010, 09:32:04)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (22 listopada 2016, 10:29:24)
Zmieniono: Aktualizacja wniosków

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5975