Nr rejestrowy 1/2020

Nazwa podmiotu /
Imię i nazwisko przedsiębiorcy

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe DUSZPOL Kamil Duszyński

Adres siedziby,
telefon, fax,  e-mail

Kaźmierzewo 17, 87-732 Lubanie

Numer NIP

8882794198

Numer REGON

341199345

Rodzaj odbieranych odpadów
komunalnych (kody wg. katalogu)

15 01 04 - Opakowania z metali

16 01 17 - Metale żelazne

16 01 18 – Metale nieżelazne

16 11 04 - Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 – Gruz ceglany

17 01 03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80 – Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 – Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82 – Inne niewymienione odpady

17 03 02 – Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01

17 03 80 – Odpadowa papa

17 04 01 – Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02 – Aluminium

17 04 03 – Ołów

17 04 04 – Cynk

17 04 05 – Żelazo i stal

17 04 06 – Cyna

17 04 07 – Mieszaniny metali

17 05 04 – Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 06 – Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

17 05 08 – Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 01* - Materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 04 – Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 06 05* - Materiały budowlane zawierające azbest

17 08 02 – Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 04 – Zmieszane odpady z  budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

19 12 02 – Metale żelazne

19 12 03 - Metale nieżelazne

19 12 09 – Minerały (np. piasek, kamienie)

20 02 02 – Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 – Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 02 – Odpady z targowisk

20 03 03 – Odpady z czyszczenia ulic i placów

Data wpisu do rejestru.

13.11.2020 r.

metryczka


Wytworzył: Paulina Dwojacka (13 listopada 2020)
Opublikował: Piotr Dobiński (17 listopada 2020, 12:26:25)

Ostatnia zmiana: Piotr Dobiński (17 listopada 2020, 12:35:32)
Zmieniono: Korekta tabeli

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 66