ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH DO SEJMU I DO SENATU

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu.

Powoływanie obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej określa Uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

W myśl § 3 ust. 3 przywołanej uchwały, zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla danej gminy, za pośrednictwem urzędu gminy.

W Urzędzie Gminy Włocławek pełnomocnicy wyborczy lub osoby upoważnione przez pełnomocnika wyborczego mogą dokonywać zgłoszeń kandydatów na członków okw
codziennie do dnia 13 września (piątek) 2019 r. w godzinach urzędowania (w piątek do godz. 14:00).

Zgłoszenia przyjmowane są w budynku A, w pokoju Nr 10.

Wszelkie informacje dotyczące zgłaszania kandydatów na członków okw można uzyskać pod nr telefonu 54 230 53 35.

 
Uchwała Nr 11/2019 PKW …
/SG/

metryczka


Wytworzył: Piotr Stanny (11 września 2019)
Opublikował: Piotr Dobiński (11 września 2019, 10:58:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 80