Strona główna  >  Karty informacyjne SIOS

Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 145) starsze karty »
numer wpisu:

14/A/B/2019

data: 7 grudnia 2019
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona przed polami elektromagnetycznymi
zakres przedmiotowy: Budowa farmy fotowoltaicznej Nowa Wieś o mocy do 1,0 MW i pow. do 1,8 ha, trafostacji, przyłącza do linii S/N, konwerterów, inwerterów dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia, itp., na działce o nr ewid. 31/2 położonej w obrębie ewidnecyjnym 0021 Nowa Wieś, gmina Włocławek.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, Referat Budownictwa Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 2, 54/230 53 32, l.kwiatkowski@gmina.wloclawek.pl

numer wpisu:

13/A/B/2019

data: 29 października 2019
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona wód
zakres przedmiotowy: Wykonanie otworu studziennego Nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Koszanowo, gmina Włocławek na działce o nr ewidencyjnym 18/3 (obręb 0011 Koszanowo).
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, Włocławek, budynek A, pokój nr 2

numer wpisu:

12/D/B/2019

data: 15 października 2019
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona wód
zakres przedmiotowy: Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, tj. studni głębinowej nr 1 o głębokości 58,0 m, o wydajności do Q=9,8m³/h, przy depresji s=0,7m zlokalizowanej w miejscowości Smólsk, gm. Włocławek na terenie działki o nr ewid. 307/1 – obręb 0028 Smólsk oraz studni głębinowej nr 1 o głębokości 58,0 m, o wydajności do Q=9,7 m³/h, przy depresji s=0,6 m zlokalizowanej w miejscowości Smólsk, gm. Włocławek na terenie działki o nr ewid. 30/3 – obręb 0028 Smólsk.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, Włocławek, budynek A, pokój nr 2

numer wpisu:

11/D/B/2019

data: 15 października 2019
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona wód
zakres przedmiotowy: Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, tj. studni głębinowej nr 1 o głębokości 58,0 m, o wydajności do Q=9,8m³/h, przy depresji s=0,7m zlokalizowanej w miejscowości Smólsk, gm. Włocławek na terenie działki o nr ewid. 307/1 – obręb 0028 Smólsk oraz studni głębinowej nr 1 o głębokości 58,0 m, o wydajności do Q=9,7 m³/h, przy depresji s=0,6 m zlokalizowanej w miejscowości Smólsk, gm. Włocławek na terenie działki o nr ewid. 30/3 – obręb 0028 Smólsk.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, Włocławek, budynek A, pokój nr 2

numer wpisu:

10/A/B/2019

data: 14 października 2019
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona wód
zakres przedmiotowy: Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 70,0 m, o wydajności do Q=10,0m3/h, zlokalizowanym w miejscowości Koszanowo, gm. Włocławek na terenie działki o nr ewid. 16, obręb 0011 Koszanowo, gmina Włocławek, powiat włocławski, woj. kujawsko-pomorskie.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, Referat Budownictwa Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 2, 54/230 53 32, l.kwiatkowski@gmina.wloclawek.pl

numer wpisu:

9/D/F/2018/2019

data: 25 września 2019
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona kopalin
zakres przedmiotowy: Budowa stacji filtracyjnej (odpylającej) do wychwytywania pyłów emitowanych do atmosfery w ramach istniejacej instalacji do przetwarzania surowców naturalnych tj. sortowanie piasku i żwiru na określone frakcje oraz dobudowa 2 szt. zbiorników (silosów) na żwir o zdolności magazynowej 60 ton każdy - działka nr 378/7 - obręb Dąb Wielki, gm. Włocławek.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, Włocławek, budynek A, pokój nr 2

numer wpisu:

1/A/B/2019

data: 15 lipca 2019
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona wód
zakres przedmiotowy: Wykonanie i eksploatacja urządzenia wodnego (studnia) do poboru wód podziemnych na potrzeby okresowe nawadniana upraw rolnych. Nr działki: 73 obręb: 0013 Kruszynek
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, Referat Budownictwa Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 2, 54/230 53 32, l.kwiatkowski@gmina.wloclawek.pl

numer wpisu:

8/H/C/2018

data: 18 września 2018
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Zalesienie części działki nr 193, położonej w obrębie Wistka Królewska, gm. Włocławek, obejmującej łąkę trwałą V klasy (ŁV) o pow. 0,5100 ha.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, Referat Budownictwa Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 2, 54/230 53 32, l.kwiatkowski@gmina.wloclawek.pl

numer wpisu:

7/E/C/2018

data: 18 września 2018
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Zalesienie części działki nr 193, położonej w obrębie Wistka Królewska, gm. Włocławek, obejmującej łąkę trwałą V klasy (ŁV) o pow. 0,5100 ha.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, Referat Budownictwa Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 2, 54/230 53 32, l.kwiatkowski@gmina.wloclawek.pl

numer wpisu:

6/E/F/2018

data: 18 września 2018
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona kopalin
zakres przedmiotowy: Budowa stacji filtracyjnej (odpylającej) do wychwytywania pyłów emitowanych do atmosfery w ramach istniejącej instalacji do przetwarzania surowców naturalnych tj. sortowanie piasku i żwiru na określone frakcje oraz dobudowie 2 szt. zbiorników (silosów) na żwir o zdolności magazynowej 60 ton każdy - działka nr 378/7 obręb Dąb Wielki, gm. Włocławek.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, Referat Budownictwa Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 2, 54/230 53 32, l.kwiatkowski@gmina.wloclawek.pl

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 145) starsze karty »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij